วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

บุญจากการฟังพุทธพจน์ทำให้เกิดปัญญา(เทศน์ ๒๘ ม.ค. ๖๑)

๒๘ ม.ค. ๖๑-เทศน์บุญจากการฟังพุทธพจน์ทำให้เกิดปัญญา
610128_02_เทศน์บุญจากการฟังพุทธพจน์ทำให้เกิดปัญญา.mp3