วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

การใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง
610101_09_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง.mp3