วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

ทานที่มีผลต้องมีศีลบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๑)

๑๙ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานที่มีผลต้องมีศีลบริสุทธิ์
610119_01_ปกิณกะธรรมทานที่มีผลต้องมีศีลบริสุทธิ์.mp3