วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

การใคร่ครวญในอริยสัจ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๑)

๑๓ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญในอริยสัจ
610113_01_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญในอริยสัจ.mp3