วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

ทรงจิตใคร่ครวญตามคำสอนของพระอย่างต่อเนื่องจึงจะมีคติที่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๑)

๒๐ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทรงจิตใคร่ครวญตามคำสอนของพระอย่างต่อเนื่องจึงจะมีคติที่แน่นอน
610120_05_ปกิณกะธรรมทรงจิตใคร่ครวญตามคำสอนของพระอย่างต่อเนื่องจึงจะมีคติที่แน่นอน.mp3