วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้ละความยินดีพอใจในร่างกายจึงพบความสุขจากความสงบ(เทศน์ ๒๐ ม.ค. ๖๑)

๒๐ ม.ค. ๖๑-เทศน์ผู้ละความยินดีพอใจในร่างกายจึงพบความสุขจากความสงบ
610120_02_เทศน์ผู้ละความยินดีพอใจในร่างกายจึงพบความสุขจากความสงบ.mp3