วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

การเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก(ตอบปัญหาธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ตอบปัญหาธรรมการเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก
610101_08_ตอบปัญหาธรรมการเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก.mp3