วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

ส่วนสุดสองประการและแนวทางการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๑)

๒๐ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองประการและแนวทางการปฏิบัติพระกรรมฐาน
610120_04_ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองประการและแนวทางการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3