วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง
610101_05_ปกิณกะธรรมพระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง.mp3