วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

แนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา
610107_05_ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา.mp3