วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๑)

๒๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์ได้
610127_01_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3