วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

นกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา(นิทาน ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-นิทานนกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา
610101_07_นิทานนกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา.mp3