วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก
610106_04_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก.mp3