วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การรักษาศีล เจริญสมาธิ ให้จิตบริสุทธิ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ(เทศน์ ๑๖ ก.พ. ๖๒)

๑๖ ก.พ. ๖๒-เทศน์การรักษาศีล เจริญสมาธิ ให้จิตบริสุทธิ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ
620216_03_เทศน์การรักษาศีลเจริญสมาธิให้จิตบริสุทธิ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ.mp3