วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์ และอธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.พ. ๖๒)

๑๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์ และอธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา
620219_05_ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์และอธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา.mp3