วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อานุภาพพระแก้วใส และการจับนิมิตภาพพระไว้กลางอก(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมอานุภาพพระแก้วใส และการจับนิมิตภาพพระไว้กลางอก
620209_07_ปกิณกะธรรมอานุภาพพระแก้วใสและการจับนิมิตภาพพระไว้กลางอก.mp3