วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เพียรฝึกสมาธิให้มีสติเห็นทุกข์ และเกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.พ. ๖๒)

๒๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมเพียรฝึกสมาธิให้มีสติเห็นทุกข์ และเกิดปัญญาญาณ
620223_04_ปกิณกะธรรมเพียรฝึกสมาธิให้มีสติเห็นทุกข์และเกิดปัญญาญาณ.mp3