วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การดูจิตตนในวิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๒)

๑๐ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมการดูจิตตนในวิชากสิณจิต
620210_05_ปกิณกะธรรมการดูจิตตนในวิชากสิณจิต.mp3