วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บวงสรวงไหว้ครูเสาร์ ๕ และอาราธนาพระเข้าสู่กาย(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๒)

๙ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงไหว้ครูเสาร์ ๕ และอาราธนาพระเข้าสู่กาย
620209_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงไหว้ครูเสาร์๕และอาราธนาพระเข้าสู่กาย.mp3