วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผู้ถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งย่อมมีจิตสงบไม่หวั่นไหว(เทศน์ ๓ ก.พ. ๖๒)

๓ ก.พ. ๖๒-เทศน์ผู้ถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งย่อมมีจิตสงบไม่หวั่นไหว
620203_03_เทศน์ผู้ถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งย่อมมีจิตสงบไม่หวั่นไหว.mp3