วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๒)

๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
620203_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3