วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

การพิจารณาร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๓ เม.ย. ๕๙)

๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการพิจารณาร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามคำสอนของพระ
590403_10_ปกิณกะธรรมการพิจารณาร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตามคำสอนของพระ.mp3