วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

จริตบารมี๑๐และสมาบัติ๘(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมจริตบารมี๑๐และสมาบัติ๘
590409_07_ปกิณกะธรรมจริตบารมี๑๐และสมาบัติ๘.mp3