วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

การทำนิพพานให้แจ้ง(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำนิพพานให้แจ้ง
590414_05_ปกิณกะธรรมการทำนิพพานให้แจ้ง.mp3