วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

การจับนิมิตกสิณสีเขียว(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการจับนิมิตกสิณสีเขียว
590414_06_ปกิณกะธรรมการจับนิมิตกสิณสีเขียว.mp3