วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

การมีร่างกายเป็นเหตุของทุกข์(เทศน์ ๓ เม.ย. ๕๙)

๓ เม.ย. ๕๙-เทศน์การมีร่างกายเป็นเหตุของทุกข์
590403_03_เทศน์การมีร่างกายเป็นเหตุของทุกข์.mp3