วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

หลักปฏิบัติมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๗ เม.ย. ๕๙)

๑๗ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติมโนมยิทธิ
590417_07_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติมโนมยิทธิ.mp3