วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

การตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าไปนิพพานได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าไปนิพพานได้ง่าย
590416_05_ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าไปนิพพานได้ง่าย.mp3