วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

อภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ
590430_11_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ.mp3