วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

ทำจิตให้สงบเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์และพ่อแม่(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๙)

๑๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์และพ่อแม่
590413_09_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์และพ่อแม่.mp3