วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

การฝึกจิตไปนิพพานเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๗ เม.ย. ๕๙)

๑๗ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตไปนิพพานเป็นอารมณ์
590417_05_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตไปนิพพานเป็นอารมณ์.mp3