วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกำลังใจและความคิด(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๕๙)

๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกำลังใจและความคิด
590402_11_ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกำลังใจและความคิด.mp3