วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

ความสุขบนแดนนิพพาน(เทศน์ ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-เทศน์ความสุขบนแดนนิพพาน
590416_03_เทศน์ความสุขบนแดนนิพพาน.mp3