วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

การละนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการละนิวรณ์
590416_07_ปกิณกะธรรมการละนิวรณ์.mp3