วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

หล่อพระด้วยจิตศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยจิตศรัทธา
590414_08_ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยจิตศรัทธา.mp3