วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

การทำจิตให้ผ่องใสเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานการทำจิตให้ผ่องใสเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
590430_07_กรรมฐานการทำจิตให้ผ่องใสเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า.mp3