วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

การละสังโยชน์ทำลายมานะทิฐิ(กรรมฐาน ๑๐ เม.ย. ๕๙)

๑๐ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานการละสังโยชน์ทำลายมานะทิฐิ
590410_06_กรรมฐานการละสังโยชน์ทำลายมานะทิฐิ.mp3