วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

การฝึกอภิญญาสมาบัติ(กรรมฐาน ๓ เม.ย. ๕๙)

๓ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานการฝึกอภิญญาสมาบัติ
590403_08_กรรมฐานการฝึกอภิญญาสมาบัติ.mp3