วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

ทานศีลภาวนาเป็นมรรคละสังโยชน์เป็นผล(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นมรรคละสังโยชน์เป็นผล
590409_05_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นมรรคละสังโยชน์เป็นผล.mp3