วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

การไปพระนิพพานต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า(กรรมฐาน ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานการไปพระนิพพานต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
590409_06_กรรมฐานการไปพระนิพพานต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า.mp3