วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

ทรงอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์
590409_11_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์พระนิพพานเป็นอารมณ์.mp3