วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

ผู้มีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๒๔ เม.ย. ๕๙)

๒๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนา
590424_06_ปกิณกะธรรมผู้มีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นทุกขเวทนา.mp3