วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

ทำบุญสังฆทานในวันปีใหม่ไทย(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำบุญสังฆทานในวันปีใหม่ไทย
590416_04_ปกิณกะธรรมทำบุญสังฆทานในวันปีใหม่ไทย.mp3