วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

ฝึกสมาธิให้เกิดสติ(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมฝึกสมาธิให้เกิดสติ
590423_12_ปกิณกะธรรมฝึกสมาธิให้เกิดสติ.mp3