วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

ศรัทธาที่มั่นคงเกิดจากการเห็นทุกข์จากร่างกาย(กรรมฐาน ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-กรรมฐานศรัทธาที่มั่นคงเกิดจากการเห็นทุกข์จากร่างกาย
590415_06_กรรมฐานศรัทธาที่มั่นคงเกิดจากการเห็นทุกข์จากร่างกาย.mp3