วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

วิชชาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๔ เม.ย. ๕๙)

๒๔ เม.ย. ๕๙-เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
590424_03_เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3