วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

การใช้กำลังใจทำความดีในปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจทำความดีในปัจจุบันอารมณ์
590415_11_ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจทำความดีในปัจจุบันอารมณ์.mp3