วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

ละความชั่วตามผู้รู้เป็นทางสู่พระอริยะ(เทศน์ ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-เทศน์ละความชั่วตามผู้รู้เป็นทางสู่พระอริยะ
590409_03_เทศน์ละความชั่วตามผู้รู้เป็นทางสู่พระอริยะ.mp3