วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

พิจารณาสาระมีหรือไม่ต้องใช้สมาธิ(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพิจารณาสาระมีหรือไม่ต้องใช้สมาธิ
590430_05_ปกิณกะธรรมพิจารณาสาระมีหรือไม่ต้องใช้สมาธิ.mp3