วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

มรรคผลต้องมีทานศีลและภาวนาเป็นฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ เม.ย. ๕๙)

๒๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลต้องมีทานศีลและภาวนาเป็นฐาน
590424_07_ปกิณกะธรรมมรรคผลต้องมีทานศีลและภาวนาเป็นฐาน.mp3